Toàn dân đứng dậy giữ nước

Kính mời quý bạn xem bài: Dân Đồng Tâm, Mỹ Đức bắt người, đối đầu với công an by BBC. 15-04-2017.
_95655210_48a31c18-1ad3-48f6-bb07-ef26651e2071
Đã xãy ra đối đầu giữa người dân Đồng Tâm với công an hôm thứ Bảy 15/4


Viettel làm lợi cho ai?
Hại dân bán nước tay sai giặc Tàu
Mất đất dân chúng đi đâu?
Tương lai cuộc sống khổ sầu bất an!
Toàn dân muốn được bình an
Một lòng đứng dậy phá tan Ba Đình
Còn bầy nô Hán Bắc Kinh
Nước nhà bị diệt dân thành vong nô
Đứng lên gìn giữ cơ đồ
Liều thân giữ nước cõi bờ vững yên.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 16, 2017 0033 EST
1- Đi cướp đất, hàng chục công an bị dân đuổi đánh và bắt giữ
2- Dân làng ‘xô xát’ với công an vì đất đai ở Hà Nội