Việt Cộng nằm vùng thời nào cũng có

Kính mời quý bạn xem bài: Nằm vùng từ thời Việt Nam Cộng Hòa đến hải ngoại by Trúc Giang – Hồn Việt Online. April 15, 2017.
BeLu Ban Nuoc

Nằm vùng là chuyện xưa nay
Miền Nam đã chết dưới tay nằm vùng
Bởi vì lãnh đạo bao dung
Không truy cứu đến tận cùng cá nhân
Trong khi việt cọng thì cần
Ba đời lý lịch phải phân rạch ròi
Bây giờ hải ngoại rối bời
Nằm vùng phá rối tả tơi cộng đồng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, April 15, 2017 1100 EST

Advertisements