Việt Cộng nằm vùng thời nào cũng có

Kính mời quý bạn xem bài: Nằm vùng từ thời Việt Nam Cộng Hòa đến hải ngoại by Trúc Giang – Hồn Việt Online. April 15, 2017.
BeLu Ban Nuoc

Nằm vùng là chuyện xưa nay
Miền Nam đã chết dưới tay nằm vùng
Bởi vì lãnh đạo bao dung
Không truy cứu đến tận cùng cá nhân
Trong khi việt cọng thì cần
Ba đời lý lịch phải phân rạch ròi
Bây giờ hải ngoại rối bời
Nằm vùng phá rối tả tơi cộng đồng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, April 15, 2017 1100 EST

Tập an tâm chiếm Biển Đông và châu Á?

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ-Trung: Trump đánh Syria, Tập an tâm chiếm Biển Đông và châu Á by Mai Vân – RFI. Đăng ngày 14-04-2017 Sửa đổi ngày 14-04-2017 15:19
000_nc30g
Tổng thống Mỹ Donald Trump (P) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi dạ tiệc tối 06/04/2017, tại Mar-a-Lago, Florida.©JIM WATSON / AFP

Ông Trump ông Tập gặp nhau
Chia hai thiên hạ sân sau nước mình
Trump lo cho việc an ninh
Tập thì bận nghĩ tình hình Biển Đông
Rõ ràng gặp cũng như không
Tuy nhiên với Tập Biển Đông an toàn
Tập về thơ thới hân hoan
Syria cậu Ủn đa đoan Trump rồi
Tập về tiếp tục đắp bồi
Đảo nào chưa đắp lần hồi đắp luôn
Tổng Phi đã xuống nước nhường
Không tranh với Hán đồng hương giống nòi
Việt Nam đơn độc lẽ loi
Sóng to gió mạnh đơn côi một mình
Toàn dân cần diệt Ba Đình
Mới mong chống được Bắc Kinh gian tà
Không ai giúp giữ nước ta
Một lòng đứng dậy nước nhà mới yên.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, April 15, 2017 0345 EST