Giặc Tàu đang ngang tàn trên quê hương ta

Kính mời quý bạn xem video:


Đồng bào xin hãy đứng lên
Hợp quần đánh đuổi những tên giặc Tàu.

Cám ơn cô Vũ Hằng.
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 13, 2017 2255 EST

Advertisements