Đã mất Biển Đông chưa ?

Kính mời quý bạn xem bài: Chúng ta đã mất Biển Đông chưa ? by Thụy My – RFI. Đăng ngày 13-04-2017 Sửa đổi ngày 13-04-2017 22:09.
biendong_reuters_2016_0_0.png
Biển Đông. Reuters

Biển Đông nay đã mất chưa?
Người nghe sầu thảm dạ thưa mất rồi!
Mất vì lãnh đạo quá tồi
Hoàng Sa bảy bốn đã rơi vào Tàu
Gạc Ma tám tám mới đau
Lệnh đàn Anh chột cúi đầu làm bia
Sáu tư tử sĩ hồn lìa
Vẫn còn uất hận Anh kia theo Tàu
Vành Khăn Chữ Thập theo nhau
Rơi vào kiểm soát của Tàu bắc phương
Ba Đình bỏ mặc quê hương
Chỉ lo vơ vét tìm đường xa bay
Việt Nam còn phải bó tay
Biển Đông đành phải vào tay giặc Tàu
Nước nhà Dân tộc ngàn sau
Muốn còn thì phải chống Tàu xâm lăng
Trẻ già trai gái xung phong
Tuyến đầu giết giặc mới mong sinh tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 13, 2017 2044 EST