Cá lại chết vì nước đỏ từ Formosa

Kính mời quý bạn xem bài: Nhiều vệt nước đỏ lại xuất hiện gần Formosa by BBC 11 tháng 4 2017.
_95578403_20170410_171816_17571
Nhiều vệt nước đỏ xuất hiện nhiều trở lại gần khu vực Cầu Cảng số 1 của khu kinh tế Vũng Áng

Chưa vận hành bốn tỉnh cá chết
Vừa bắt đầu cá chết lai rai
Hỏi xem trên quảng đường dài
Đâu là cuộc sống tương lai dân mình?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, April 11, 2017 2322 EST