Việt Nam dọa truy tố những người biểu tình phản đối Formosa

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam dọa truy tố những người biểu tình phản đối Formosa by RFI. Đăng ngày 10-04-2017 Sửa đổi ngày 10-04-2017 16:20.
000_a466a
Người biểu tình Đài Loan phản đối tập đoàn Đài Loan Formosa, Hà Nội ngày 01/05/2016. HOANG DINH NAM / AFP

Tai sao truy tố người dân?
Lẽ ra nhà nước giúp dân phục hồi
Đền bù tiền đã nhận rồi
Tại sao không phát lại đòi kiện dân?
Đúng là bán nước hại dân
Tay sai đại Hán phải cần diệt ngay
Toàn dân cả nước có hay
Việt Nam đang đợi chờ ngày diệt vong
Nếu không đứng dậy đồng lòng
Cứu đất nước khỏi sa vòng Hán nô
Sẽ không còn nữa cõi bờ
Tiền nhân gầy dựng cơ đồ Hùng Vương
Đứng lên gìn giữ quê hương
Đồng bào ơi hãy yêu thương nước mình
Kết đoàn diệt lũ Ba Đình
Quyết tâm chống giặc Bắc Kinh hung tàn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 010, 2017 2100 EST