Hoàng Kỳ VNCH trên tay người dân biểu tình chống Formosa.

www.vietnamexodus.info

Sơn Văn Lê(facebook)Hôm nay 09.04.2017, tại Giáo xứ Quý Hòa, Hà Tĩnh xuống đường biểu tình chống Formosa.

Ảnh chụp từ live stream của. pages Thanh Niên Công Giáo.

Trên live stream của fangage Thanh Niên Công Giáo ghi lại cho thấy Hoàng kỳ VNCH được nhiều người dân cầm trên tay trong cuộc biểu tình lần này.

View original post 187 more words