TRUNG CẨU ĐÃ CHỐT KẾ HOẠCH – CHIẾN LƯỢC XÂM LƯỢC VIỆT NAM VÀ CHIẾN LƯỢC NÀO CHO SỰ TỒN VONG CỦA DÂN TỘC TA ???

Đứng lên giữ nước giữ nhà
Thờ ơ vô cảm đón chờ diệt vong.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, April 08, 2017 2345 EST

www.vietnamexodus.info

Theo Việt Nam(facebook)

I . KẾ HOẠCH – CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG CẨU:

1 . Việc triển khai quân của giặc ra Đảo Phú Quốc là bước cuối cùng của kế hoạch xâm lược VN. Như vậy là nó đã quyết chặn sự tiếp viện từ bên ngoài và đường rút cuối cùng của dân ta ra biển – không cho dân ta một con đường sống nào nữa cả.

2 . Ngoài Biển Đông chúng nó đã triển khai xong thế trận: 30.000 tàu cá trá hình, 24 tàu ngầm . . . Hơn 400.000 quân đã cắm trốt bên trong. Còn ở biên giới Tây Nam quân đội TQ và CPC đã liên minh dàn trận cũng đã xong. Dọc biên giới phía Tây trên lãnh thổ Lào và ở biên giới phía Bắc cũng vậy. Trận chiến này chúng nó dùng đến 1,5 triệu quân –…

View original post 2,142 more words