Biển Đông, Mar-a-Lago và Tập Cận Bình

Kính mời quý bạn xem bài: Tập Cận Bình, Biển Đông và Mar-a-Lago by Thụy My – RFI. Đăng ngày 07-04-2017 Sửa đổi ngày 07-04-2017 12:06.
maralago_01
Dinh cơ nghỉ mát Mar-a-Lago, nơi tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tập Cận Bình trong hai ngày 6 và 7/04/2017. REUTERS/Joe Skipper

Biển Đông khơi cạn thành hồ
Việt Nam dân tộc cơ đồ tiêu tan
Bởi quân giặc Hán gian tham
Xây đắp nạo vét ngày đêm không ngừng
Toàn dân cứ vẫn dững dưng
Tới ngày mất nước thì đừng trách than
Muốn cho đất nước trường tồn
Muốn cho dân tộc vẫn còn mai sau
Đứng lên một dạ chống Tàu
Nước nhà nòi giống khỏi sầu diệt vong.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, April 07, 2017 2117 EST