Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

Ngày 10 Tháng 3

Hôm nay giỗ Tổ Hùng Vương
Hỡi người dân Việt còn thương giống nòi
Đứng lên diệt cọng mau thôi
Chần chờ Đất Nước hết rồi còn chi?
Trẻ già cùng đứng lên đi
Giữ gìn Tổ Quốc sá gì hy sinh
Để cho Đất Nước Việt mình
Muôn đời bền vững dân tình ấm no
Toàn dân vui hưởng tự do
Nhân quyền dân chủ không lo phải cầu
Có ai thương xót mình đâu
Đứng lên không đứng cúi đầu đi xin
Đứng lên ta phải đứng lên
Tổ Quốc đang gọi vang rền Biển Đông
Những ai con cháu Lạc Hồng
Hãy cùng chứng tỏ Tiên Rồng hùng anh.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 06, 2015 1850 EST