Lẽ nào vì Formosa mà giết dân thật sao?

Kính mời quý bạn xem bài: Lẽ nào vì Formosa mà giết dân thật sao… by Võ Hồng Ly(facebook) 04.04.2017.
17759950_1287964981259128_6284172080441688253_n
Dân biểu tình tại huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh ngày 2 tháng 4 năm 2017.

“Lẽ nào vì Formosa mà giết dân thật sao…?”
Lẽ nào vì đô la Tàu mà giết hại đồng bào?
Lẽ nào vì giữ đảng quyết làm tay sai Tàu cọng!
Lẽ nào vì thua Tàu đành để mất nước hay sao?

Đứng lên toàn thể đồng bào!
Bắc Nam Trung quyết đánh vào Hán nô
Diệt bầy con cháu cáo hồ
Mới mong giữ vững cơ đồ Hùng Vương
Việt Nam biển đảo yêu thương
Muôn năm bền vững quê hương dân mình
Vùng lên đồng loạt biểu tình
Cấm đường cấm chợ vây dinh giặc Tàu
Toàn dân sát cánh bên nhau
Trẻ già đoàn kết mới mong thắng Tàu
Non sông dân tộc ngàn sau
Trường tồn nhờ sức chống Tàu hôm nay.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, April 04, 2017 2115 EST