Quyền đánh cá của Việt Nam tại bãi cạn Scarborough

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Chiến lược tàu cá của Việt Nam tại bãi Scarborough by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 03-04-2017 Sửa đổi ngày 03-04-2017 17:42.
2016-11-03t143301z_876431807_d1beukskcrab_rtrmadp_3_southchinasea-china-philippines
Tàu cá Philippines chuẩn bị ra vùng biển bãi đá Scarborough. Ảnh ngày 03/11/2016.
Reuters


Việt Phi ngư phủ một lòng
Hãy cùng bảo vệ ngư trường Biển Đông
La Haye phán quyết Tàu không
Có quyền gì cả ở trong lưỡi bò!
Toàn dân Phi Việt chung lo
Ngăn quân giặc cướp hại ta là Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 03, 2017 2022 EST