Biểu tình chống Formosa ngày 2 tháng 4 năm 2017

Kính mời quý bạn xem các video sau đây để cùng chia xẽ khổ đau với đồng bào miền Trung, nạn nhân của Formosa và CSVN:


Đồng bào cả nước đứng lên
Xuống đường cứu nước đang trên đường tàn
Tương lai nước mất nhà tan
Đến khi hối hận chẳng làm được chi
Đứng lên diệt cọng ngay đi
Còn bè cọng sản nước thì mất thôi
Thành Đô chúng đã ký rồi
Chỉ ba năm nữa trời ơi là trời!
Đồng bào cả nước ai ơi
Nước còn hay mất do nơi đồng bào
Đứng lên diệt cọng ngay nào
Cứu nguy đất nước khỏi vào diệt vong.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 02, 2017 1310 EST

Luật sư Việt Nam trên thế giới hãy giúp đồng bào chống lại Formosa

Kính mời quý Luật sư Việt Nam trên thế giới xem bài: Erin Brokovich VÀ CHẤT ĐỘC THẢI RA CUẢ HÃNG PACIFIC PG & E TẠI HENKLEY CA by Tôn Nữ Hoàng Hoa – Ba Cây Trúc 02-04-2017.
cá chết

Luật sư người Việt trên thế giới
Xin cùng nhau nghĩ tới đồng bào
Năm qua sinh sống ra sao
Giúp dân khiếu kiện giặc Tàu Formosa.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 02, 2017 0510 EST
1- Cá chết dọc bờ biển Miền Trung do Formosa xả thãi.