COC cho Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: ASEAN và Tàu bàn về COC ở Cam Bốt by Thu Hằng – RFI Đăng ngày 30-03-2017 Sửa đổi ngày 30-03-2017 12:04.
111 VIETNAM THAO BIEN DONG_BIS copie_0

Quy tắc ứng xữ gì đây?
Giặc Tàu lấn chiếm biển này của ta
Tàu và Cam Bốt phe nhà
Khó mà bàn luận thật thà với nhau
Hun Sen đang nhận tiền Tàu
Tất nhiên bênh chủ để sau được nhờ
Việt gian cọng sản ngu khờ
Bán rồi đang đợi tới giờ bàn giao
Chúng đâu yêu nước lúc nào?
Quyết tâm giữ đảng nước sao chẳng cần
Chúng không vì nước vì dân
COC có ký tàu dân vẫn chìm
Toàn dân không thể ngậm im
Phải lên tiếng nói gõ tim toàn cầu
Liên Hiệp Quốc ở nơi đâu
Hãy giúp ngăn chặn giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 30, 2017 1818 EST