Việt Nam thực sự đã mất vào tay Tàu cộng khi nào?

Việt Nam thực sự đã mất vào tay Tàu cộng khi nào?
Bản đồ mọi khu vực đảng CSVN đồng ý cho Tàu cộng hiện diện trên khắp lãnh thổ Việt Nam

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 30, 2017 2103 EST

Kiến nghị về Formosa

Kính mời quý bạn xem bài: Kiến nghị về Formosa ‘có hơn 70.000 chữ ký’ by BBC 29 tháng 3 2017.
_95371050_7a941228-54fd-4fb4-9628-a582633aae28
Hàng chục người tham dự cuộc biểu tình, họp báo phản đối Formosa trước Văn phòng Kinh tế, Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan hôm 15/3/2017.

Ký tên kiến nghị Formosa
Quyết tâm đánh đuổi bọn gian tà
Mới mong giữ gìn được đất nước
Muôn năm trường cửu Việt Nam ta.


Bạn có thể bấm vào đây để ký tên vào kiến nghị.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 30, 2017 1858 EST

COC cho Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: ASEAN và Tàu bàn về COC ở Cam Bốt by Thu Hằng – RFI Đăng ngày 30-03-2017 Sửa đổi ngày 30-03-2017 12:04.
111 VIETNAM THAO BIEN DONG_BIS copie_0

Quy tắc ứng xữ gì đây?
Giặc Tàu lấn chiếm biển này của ta
Tàu và Cam Bốt phe nhà
Khó mà bàn luận thật thà với nhau
Hun Sen đang nhận tiền Tàu
Tất nhiên bênh chủ để sau được nhờ
Việt gian cọng sản ngu khờ
Bán rồi đang đợi tới giờ bàn giao
Chúng đâu yêu nước lúc nào?
Quyết tâm giữ đảng nước sao chẳng cần
Chúng không vì nước vì dân
COC có ký tàu dân vẫn chìm
Toàn dân không thể ngậm im
Phải lên tiếng nói gõ tim toàn cầu
Liên Hiệp Quốc ở nơi đâu
Hãy giúp ngăn chặn giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 30, 2017 1818 EST