Kiện Formosa ra Tòa Quốc Tế

Kính mời quý bạn xem bài: Vụ Formosa: Hơn 61.000 chữ ký ra thỉnh nguyện thư kêu cứu quốc tế by VOA. 27 tháng 3 năm 2017.
94333841-31D2-4156-BCED-AAAD92D45629_cx0_cy19_cw0_w650_r1_s
Đoàn giáo dân tuần hành nộp đơn kiện Formosa Hà Tĩnh

Không nên tiếp tục đi nộp đơn kiện Formosa tại Việt Nam vì CSVN không nhận đơn và không xử. Chúng có xử thì phần thắng cũng về Formosa bởi lẽ chúng đã ăn tiền Tàu và cam tâm làm nô lệ cho Tàu rồi.
Nên khởi kiện tại nơi gốc của Formosa là Đài Loan và tại Tòa Quốc tế La Haye. Tuy nhiên nói kiện là để đòi bồi thường thiệt hại cho dân chúng và làm sạch môi trường, còn vấn đề quan yếu là chủ quyền quốc gia thì không thể kiện mà phải đánh đuổi Formosa ra khỏi Vũng Áng. Hôm nay là đặc khu kinh tế, ngày mai sẽ là khu tự trị. Nước Việt Nam sẽ thành như da beo với nhiều khu tự trị của Tàu từ Bắc vô Nam. CSVN đang làm tay sai cho Tàu cọng tạo nên hình ảnh này. Toàn dân cần ý thức đại họa mất nước đang dần dần hiện rõ Việt cọng và Tàu cọng đang thực thi hiệp ước Thành Đô.

Đồng bào cả nước đứng lên
Chống Tàu cứu nước vững bền non sông
Ai là con cháu Lạc Hồng
Hãy cùng đứng dậy cứu giang sơn này.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, March 27, 2017 0000 EST