Chuyện nâng tầm cao và đi vào chiều sâu

Nước người không rừng vàng biển bạc
Nhưng ngân khố vàng bạc chất đầy
Đảng xin ai viện trợ đây?
Toàn là tư bản từng gây hận thù!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 25, 2017 1910 EST
1- Chuyện nâng tầm cao và đi vào chiều sâu

www.vietnamexodus.info

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin – Ảnh: Cleveland Jewish News

Nguyễn Thông(facebook)Không phải tình cờ, Việt Nam vừa có cuộc đón tiếp trọng thể, gần như cùng lúc, người đứng đầu của hai nước Israel và Singapore. Cũng giống như mọi cuộc đón khách cấp nhà nước, đủ nghi lễ trọng thị, hội đàm, hội kiến, bắt chân bắt tay, mời nhau sang thăm, nhận lời và cười vui vẻ.

View original post 767 more words