Hoa Kỳ cần làm gì để đối phó với Trung Cộng ở biển Đông?

Kính mời quý bạn xem bài: Hoa Kỳ cần làm gì để đối phó với tham vọng bành trướng lãnh hải tại biển Đông của Trung Cộng? by Ted Yoho * Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) lược dịch 23/3/2017.
biendong-tq
Biển Đông

Hoa Kỳ cần phải đứng lên
Ngăn Tàu lấn chiếm xây thêm phi trường
Hoa Kỳ là một đại cường
Phải cần ứng xữ đường đường công minh
Hỏi Tàu Tòa đã chứng minh
Tàu không là chủ lý tình gian manh
Tám hai luật biển ghi rành
Ngang nhiên lấn chiếm sẽ thành đâu tranh
Nếu Tàu ngoan cố quyết dành
Giúp Phi Mã Việt trở thành mạnh hơn
Hoa Kỳ không chận Tàu con
Mai kia Tàu mạnh không còn gì ngăn
Hỡi toàn dân Việt nghe chăng
Nam Quan gió hú Biển Đông sóng gào
Bắc phương giặc Hán đã vào
Non sông Đại Việt dâng trào oán than
Đứng lên cứu nước cứu dân
Thờ ơ lãnh đạm Việt Nam thuộc Tàu?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 23, 2017 2200 EST
1- How America Should Confront China’s Unchecked Maritime Bullying