ASEAN và an ninh Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: ASEAN trông đợi một bộ khung cho an ninh Biển Đông by VOA. 22/03/2017.
2DA7C18B-38FD-4A80-99DA-5B47FB5EE590_w650_r1_s
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hiện đang nắm chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Khi Tàu chưa xuống Biển Đông
An ninh đi lại là không vấn đề
Nay Tàu tuyên bố lưỡi bò
Lại xây quân thự khiến cho bất bình
Biển Đông muốn có an ninh
Bảo Tàu tôn trọng lằn ranh tòa truyền
Còn lâu Tàu chịu ngồi yên
Tìm cách chia rẽ lợi quyền ASEAN
Đồng bào xin hãy đứng lên
Vì quyền biển đảo vững bền non sông
Toàn dân vì nước một lòng
Cùng ngăn giặc Hán để không thuộc Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Liều thân giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 22, 2017 2355 EST