Mỹ Trung và Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Tân Ngoại trưởng Mỹ tới TQ, dự kiến bàn chuyện Biển Đông by VOA. 15/03/2017.
617DE5C9-C089-424F-B908-B11418641D9C_cx0_cy3_cw0_w650_r1_s
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson.

Xưa Nixon Kiss Mao Chu
Miền Nam nước Việt ngàn thu tủi hờn!
Mỹ Trung nói chuyện thiệt hơn
Cân bằng mối lợi Biển Đông luận bàn
Hoa Kỳ cứ việc dọc ngang
Miễn đừng xâm phạm hành lang của Tàu
Hỡi toàn dân Việt hãy mau
Đứng lên đoàn kết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 15, 2017 2245 EST

Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu?

Việt Nam rồi sẽ về đâu?
Cọng nô dâng hiến cho Tàu từ lâu!
Nếu không đứng dậy mau mau
Sẽ thành nô lệ cho Tàu muôn năm
Toàn dân Nam Bắc nghe chăng
Sơn hà nguy biến xâm lăng cận kề
Thành Đô Linh đã quyết thề
Nước mất còn đảng nguyện về Bắc phương
Bây giờ chỉ một con đường
Đứng lên liều chết Quê Hương mới còn
Ai người vì nước vì non
Đứng ra lãnh đạo cứu non sông này.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 15, 2017 0000 EST