Tưởng niệm Tử Sĩ Gạc Ma năm 2017

Hỡi anh linh Gạc Ma Tử Sĩ
Nguyện cầu Anh an nghỉ Vĩnh hằng
Hồn thiêng đừng mãi băn khoăn
Cấm không được bắn lệnh thằng nào ban?
Cho dù sức yếu đầu hàng
Luật nào cho giết kẻ hàng tay không?
Lê Đức Anh đã thông đồng
Không cho chống cự lấy lòng Bắc phương
Việt Nam nay chỉ một đường
Đứng lên giữ nước chống phường xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, March 14, 2017 1400 EST
1- Công an truy sát, đánh đổ máu người tưởng niệm Gạc Ma
2- Gạc Ma – Lịch sử như tiếng thở dài của dân tộc
3- Niềm uất hận Gạc Ma
4- Hà Nội: Tưởng niệm Gạc Ma nhanh chóng bị giải tán
5- CIA: Việt Nam nổ súng trước trong trận Gạc Ma

www.vietnamexodus.info

Câu hỏi này vẫn chưa có lời đáp… sau 29 năm.

Hoặc có rồi.
Thấy hết rồi.
Hiểu cả rồi.

Huỳnh Quốc Huy(facebook)Mà chúng ta quá đớn hèn để lên tiếng và hành động, nhằm đòi lại công lý cho những người con đất Việt phải chết oan ức vì trò chơi đánh đu của “liên minh ma quỷ”: CSVN & CSTQ.

View original post 186 more words