Quyền tư pháp của Tàu bao trùm Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Bắc Kinh mở rộng thẩm quyền của Toà án Tối cao ra Biển Đông by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 13-03-2017 Sửa đổi ngày 13-03-2017 15:40.
spratly-new-f-11.7.16
Đảo Trường Sa lớn, quần đảo Trường Sa, Biển Đông. (Ảnh vệ tinh chụp ngày 07/11/1016 – nguồn CSIS/AMTI)

Quan tòa Tàu cọng Chu Cường
Hôm qua tuyên bố biểu dương Hán quyền
Đúng là quân cướp tự chuyên
Phơi bày bộ mặt bá quyền xâm lăng
Tòa La Haye đã phán rằng
Biển Đông không thuộc lằn ranh nước Tàu
Việt Phi với Mã cùng nhau
Một lòng chống lại nước Tàu hung hăng
Hỡi toàn dân Việt nghe chăng
Đứng lên chống kẻ xâm lăng là Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, March 13, 2017 2000 EST