Biểu tình chống Formosa ngày Chủ Nhật, 12 tháng 3 năm 2017

Đứng lên giữ nước người ơi!
Tàu đang lấn chiếm biển khơi của mình
Nam Quan Bản Giốc hữu tình
Núi Đất Tục Lãm Ba Bình còn đâu?
Cá Voi Xanh sẽ tìm dầu
Biển Đông hứa hẹn nhiều sầu ít vui
Đứng lên chống lại con trời
Trẻ già trai gái đáp lời núi sông
Hy sinh thề quyết một lòng
Giữ yên bờ cõi Lạc Hồng muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 12, 2017 1530 EST

Tàu vô tình đi vào vùng biển của Philippines

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc khẳng định không cố tình đi vào vùng biển Philippines by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 11-03-2017 Sửa đổi ngày 11-03-2017 16:27.
000_dr627
Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana. SONNY TUMBELAKA / AFP

Vô tình Tàu đã vào sâu
Trong vùng lãnh hải yết hầu của Phi
Việt Nam chẳng đáng kể gì
Nên Tàu tùy tiện muốn chi cứ làm
Thật là nhục lũ quan tham
Hại dân bán nước thích làm Hán nô
Muốn cho bền vững cơ đồ
Toàn dân đoàn kết phất cờ đứng lên.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 12, 2017 0000 EST