MỘT BẠN TRẺ CHIA SẺ VỀ VỤ ĐÀN ÁP NGƯỜI BIỂU TÌNH NGÀY 5-3-2017

Emily Le
Người bạn trẻ biểu tình ngày 5 tháng 3 năm 2017 tại Hà Tĩnh.

Công an vì Formosa và vì đảng
Chúng là bè phản quốc hại dân
Không như con chó tình thân
Đứng lên diệt lũ phản dân theo Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, March 06, 2017 2100 EST

www.vietnamexodus.info

View original post