Biểu tình quyết đuổi Formosa

mientrung
Đồng bào Hà Tĩnh đang kéo về Formosa. Ảnh: Tin Mừng Cho Người Nghèo

Biểu tình gìn giữ nước nhà
Đồng thanh quyết đuổi Formosa về Tàu
Bắc Nam già trẻ bên nhau
Hy sinh vì nước chống Tàu xâm lăng
Ba Đình nô Hán hung hăng
Trọng Quang Ngân Phúc có bằng Toàn Dân?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 05, 2017 1400 EST
1- An ninh tàu đàn áp tuổi trẻ biểu tình ngày 05 thang 03 năm 2017
2- Tổng biểu tình ngày 5/3/2017

www.vietnamexodus.info

View original post