Ông Trịnh Xuân Thanh kêu gọi nhân dân cả nước tham gia Tổng biểu tình toàn quốc ngày 5/3/2017

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 05, 2017 1900 EST

Biểu tình quyết đuổi Formosa

mientrung
Đồng bào Hà Tĩnh đang kéo về Formosa. Ảnh: Tin Mừng Cho Người Nghèo

Biểu tình gìn giữ nước nhà
Đồng thanh quyết đuổi Formosa về Tàu
Bắc Nam già trẻ bên nhau
Hy sinh vì nước chống Tàu xâm lăng
Ba Đình nô Hán hung hăng
Trọng Quang Ngân Phúc có bằng Toàn Dân?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 05, 2017 1400 EST
1- An ninh tàu đàn áp tuổi trẻ biểu tình ngày 05 thang 03 năm 2017
2- Tổng biểu tình ngày 5/3/2017

www.vietnamexodus.info

View original post

Kỷ niệm 1977 năm Hai Bà Trưng khởi nghĩa

Kính mời quý bạn xem bài: Ảnh ấn tượng kỷ niệm 1.977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng by ANTĐ 03/03/2017 15:34 GMT+7.
3_640854
Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng.

Lòng thành tưởng nhớ Hai Bà
Chống Tàu kháng cọng phải là đứng lên
Diệt bè nô Hán ương hèn
Toàn dân quyết giữ vững bền Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 05, 2017 1220 EST
1- Kỷ niệm 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Khai hội Đền thờ Hai Bà năm 2017
2- Kỷ niệm 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
3- Tưởng Niệm Hai Bà Trưng – 2014