Du khách Tàu đến Hoàng Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Thêm một tàu Trung Quốc đưa by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 03-03-2017 Sửa đổi ngày 03-03-2017 14:56.
000_hkg7604082
Hoàng Sa.

Dân Tàu du lịch Hoàng Sa
Việt Nam phản đối chỉ là nói suông
Thật lòng bảo vệ nước non
Sức không chống nổi vẫn còn La Haye
Đồng bào vì nước non này
Hãy cùng đứng dậy chung tay kháng Tàu
Tương lai nước Việt ngàn sau
Trong tay dân Việt chống Tàu hôm nay.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 04, 2017 0000 EST
1- Tàu đánh cá TQ vào sâu biển VN được thả
2- Việt Nam ‘xua đuổi’ tàu cá Trung Quốc
3- Trung Quốc ‘đưa 308 người’ ra Hoàng Sa