Đài Loan tiếp tay Tàu cọng cướp nước Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Đài Loan tăng cường tuần tra tại Biển Đông by RFI. Đăng ngày 02-03-2017 Sửa đổi ngày 02-03-2017 14:24.
nguyenxuanphuc
Đất nước đang bị Tàu xâm lấn mà cười được sao?

Ba Bình là đảo của ta
Bị Tàu Dân Quốc chiếm ra thành Tàu
Sao không đoàn kết bên nhau
Cùng dân cả nước chống Tàu xâm lăng?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, March 03, 2017 0055 EST
1- Hải quân Việt Nam được trang bị hiện đại để làm gì?