Việt Nam phản đối TQ cấm đánh cá ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: TQ cấm đánh cá ở Biển Đông, Việt Nam phản đối by VOA. 01/03/2017.
d3a7362f-1da8-454f-a9ef-0d8a6079979a_w650_r1_s
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình.

Tàu cấm đánh Việt Nam phản đối
Còn ngư dân dám nói đánh không?
Ngư thuyền húc vỡ mặc lòng
Hải quân bảo vệ dân không hỡi trời!
Toàn dân ơi một lời dứt khoát
Dẹp Hán nô để thoát nạn Tàu
Trẻ già trai gái hãy mau
Đứng lên đoàn kết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 02, 2017 0000 EST
1- Chống xâm lược bằng mồm