Hãy tự bảo vệ đất nước mình

Kính mời quý bạn xem bài: TT Trump ‘lãnh đạo’ thế giới, hướng về Biển Đông? by VOA. 01/03/2017.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ hôm 28/2/2017.

Đất nước mình ta lo bảo vệ
Không nên cầu ai thế thay ta
Hy sinh gìn giữ sơn hà
Toàn dân ta phải xông pha tuyến đầu
Mỹ là bạn yêu cầu yễm trợ
Hãy giúp ta những thứ ta cần
Tàu bay tàu lặn tối tân
Thủy lôi phi đạn với giàn radar
Ta cần có sonar tân tiến
Tìm tàu ngầm vào biển của ta
Giúp ta sớm phát hiện ra
Mới mong giữ được đảo nhà Biển Đông.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 01, 2017 0000 EST