Biểu tình chống cọng cứu nước

Toàn dân cả nước biểu tình
Chống bè bán nước Ba Đình Hán nô
Biểu tình ngăn chận Formosa
Không cho phá hoại cơ đồ nước Nam
Đứng lên chống lũ quan tham
Đứng lên gìn giữ Việt Nam trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 28, 2017 2000 EST

www.vietnamexodus.info

JB Nguyễn Hữu Vinh(facebook)Người dân Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình xuống đường biểu tình phản đối Formosa ngày 27/2/2017.

Hình ảnh từ Internet. Hình ảnh từ Internet.

Rất tiếc cho nhà cầm quyền CSVN vì ở đây không có các Linh mục như Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam ở Nghệ An, bởi đây là vùng không công giáo, để đổ riệt cho họ tội kích động người dân “chống đối Formosa là chống chính quyền”. Vậy bây giờ tìm ai để đổ tội đây?

View original post 81 more words