Tàu lấy tư cách gì để đàm phán?

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc đang đàm phán song phương về Biển Đông by VOA. 25/02/2017.
4194b3f9-a503-4808-b658-d7e99cd96e4d_w650_r1_s
Máy bay ném bom Trung Quốc bay trên bãi cạn Scarborough

Tàu là giặc cướp Biển Đông
Song phương đàm phán là không thật tình
Chủ trương thủ lợi riêng mình
Tin Tàu chia xẽ với mình là sai
Việt Phi cùng với Mã Lai
Phải cùng đoàn kết quyết bài Tàu Ô
Với Tàu nước nhỏ thế cô
Sẽ từng nước một nhập vô thành Tàu
ASEAN liên kết cùng nhau
Mới không bị bọn giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 26, 2017 0200 EST