Mỹ Tàu và tuần tra Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: TQ nói biết hiện diện của tàu chiến Mỹ ở Biển Đông by BBC. 23 tháng 2 2017.
_94640477_hi037742230
Tàu sân bay USS Carl Vinson

Tàu vừa tập trận rời đi
Mỹ nay lại tới nói là tuần tra
Biển Đông là biển của ta
Tàu gần muốn chiếm Mỹ xa muốn vào
Gần xa bất kể anh nào
Ta đều không đủ sức rào chận ngăn
Chủ quyền bị phạm nhiều lần
Ta không phản đối ai cần phải xin
Khi không đủ sức giữ gìn
Coi như biển đảo không còn của ta!
Hỡi ai yêu nước thương nhà
Đứng lên bảo vệ sơn hà Việt Nam
Diệt bầy chuột đói ăn tham
Chống Tàu bành trướng sang xâm lấn mình
Trẻ già trai gái Thượng Kinh
Một lòng thề nguyện hy sinh chống Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 24, 2017 0000 EST