Đứng Lên Cứu Nước

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Trung Quốc xây các cấu trúc cho tên lửa ở Trường Sa by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 22-02-2017 Sửa đổi ngày 22-02-2017 11:53.
2016-08-09t162345z_1765763692_s1betumafpaa_rtrmadp_3_southchinasea-china-images
Nhà chứa máy bay được Trung Quốc xây trên đá Vành Khăn (Mischief Reef) trong quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp ngày 22/07/2016. REUTERS/CSIS

Đây là biển đảo của ta
Im hơi lặng tiếng thật là hèn ghê!
Ba Đình một lũ đáng chê
Chống Tàu giả bộ như hề mà thôi
Nước Nam đã mất thật rồi
Đồng bào đứng dậy phục hồi quyền dân
Ai ơi đất nước rất cần
Đứng lên cứu nước đang gần tiêu vong
Toàn dân xin hãy một lòng
Diệt bầy nô Hán canh phòng biên cương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 23, 2017 0010 EST
1- TQ xây cất ở Biển Đông để thiết đặt võ khí