Người Việt, Người Tàu và Con Ếch

Kính mời quý bạn xem bài: MƯA LÂU THẤM ĐẤT by Chris Phan Hon Viet UK Online.
conech
Con ếch bị luộc chín mà không nhúc nhích!

Nước Việt Nam từng phần bị cắt!
Lũ Hán nô nhắm mắt dâng Tàu
Người dân không cảm thấy đau
Cũng không thấy nhục không sầu thờ ơ?

Năm 20 tới giờ nhập Hán
Trọng Phúc Quang Ngân bán giang sơn
Dân ta không chút căm hờn
Vì lâu nay bị xói mòn hờn căm

Đồng bào Bắc Trung Nam đứng dậy
Toàn dân Việt ai nấy một lòng
Chống Tàu quyết giữ non sông
Rạng danh dòng giống Lạc Hồng muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, February 20, 2017 0020 EST