Hải quân Việt Nam ở đâu trong tuần qua

Kính mời quý bạn xem bài: Chiến hạm Trung Quốc kết thúc tập trận ở Biển Đông by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 18-02-2017 Sửa đổi ngày 18-02-2017 15:54.
lieu-ninh
HKMH Liêu Ninh của giặc Tàu.

Giặc Tàu tập trận cả tuần
Ba Đình Trọng lú hải quân im lìm
Tàu ngầm tàu nổi nằm im
Sao không ngăn chặn bắn chìm chúng đi?
Giỏi nghề bắt nạt dân ta
Cúi đầu với giặc thật là đáng khinh
Đồng bào ơi! Hãy biểu tình
Khắp nơi đứng dậy Ba Đình phải tan
Đồng bào im lặng đầu hàng
Việt Nam nô lệ thêm ngàn năm sau
Đứng lên đoàn kết chống Tàu
Nước Nam Dân Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 19, 2017 0000 EST