Tưởng Niệm Ngày 17 Tháng 2 Năm 1979

Kính mời quý bạn xem bài: Nhìn lại cuộc chiến biên giới Việt-Trung 17/2/1979 by BBC. 16 tháng 2 2017.
_94674540_war08
Pháo của Quân đội Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn đang chiến đấu chống Tàu xâm lấn.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979
Cọng sản Tàu xâm lấn nước ta
Địa đầu năm tỉnh can qua
Lòng dân sôi sục sơn hà lâm nguy

Hơn hai tuần biên thùy máu đổ
Quân giặc Tàu hùng hổ giết dân
Dân quân vì nước liều thân
Nay không tưởng niệm khiến dân oán hờn

Đảng cọng này mang ơn giặc Hán
Đem sơn hà sang bán cho Tàu
Thành Đô đã ký với nhau
Còn ba năm nữa thuộc Tàu ai ơi!

Hãy đứng lên một lời cương quyết
Việt Nam ta thề quyết chống Tàu
Toàn dân đoàn kết bên nhau
Hy sinh giữ nước ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 17, 2017 0000 EST
1- Tù binh VN tại Trung Quốc 1979-1989 bị lính Trung Cộng hiếp dâm nhiều lần, khi mang thai bị giết rất dã man
2- Ngày 17.02.1979
3- “Nhân loại ơi, hãy cảnh giác!”
4- Nhớ ngày 17 tháng 2, chưa làm được gì thì hãy nhắc nhở nhau!
5- Thông báo về lễ thắp hương tưởng niệm 6 vạn đồng bào và chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Biên giới 2/1979
6- Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979
7- Cuộc chiến 1979 thực sự đã ‘bắt đầu từ trước’
8- Hà Nội: Hàng chục người tưởng niệm cuộc chiến Việt-Trung 1979
9- Cuộc chiến biên giới 1979 chưa được đề cập ‘tương xứng’
10- Đám “con hoang” không dám nhắc đến “cha già xâm lược”

Advertisements