Chống Formosa cứu nước

Kính mời quý bạn xem bài: Nghệ An: Tuần hành ‘hàng trăm người’ đi kiện Formosa by BBC 14 tháng 2 2017.

Linh mục Nguyễn Đình Thục (người cầm cờ ngũ sắc) dẫn đoàn tuần hành hôm 14/2.

Biểu tình chống lại Formosa
Ấy là cứu nước cứu nhà người ơi
Môi trường ô nhiễm vì ai
Còn nhà máy thép tương lai mịt mờ
Chính quyền cọng sản làm ngơ
Hại dân đưa nước đến bờ diệt vong
Đồng bào cả nước một lòng
Đứng lên diệt cọng thoát vòng Hán nô.Toàn dân hãy đồng loạt đứng lên mới mong chận đứng bọn chó săn này. Số ít và lẻ tẻ thì chỉ có chết! Những công an đánh dân hôm nay sẽ đền tội ngày mai. Hãy nhớ rằng DÂN trường cữu; ĐẢNG chỉ nhất thời! Nguyễn Phú Trọng hãy đàn áp nữa đi. Giờ đền tội của lũ Hán nô chúng bây cũng gần rồi đấy.

Đồng bào không nên kéo nhau đi nộp đơn kiện bởi vì CSVN không nhận đơn và cũng không cứu xét thì nộp đơn kiện không có hiệu quả. Đồng bào nạn nhân và người Việt tỵ nạn cọng sản đặc biệt ở Đài Loan nên nộp đơn kiện lên chính quyền Đài Loan kiện công ty Formosa mẹ có trụ sở tại Đài Loan hoặc nộp đơn kiện lên Tòa Án Quốc Tế.

Nếu việc kiện tụng không có kết quả thì hành động sau cùng của toàn dân Việt Nam là cả nước biểu tình bao vây Formosa không cho hoạt động. CSVN bảo vệ Formosa thì tận diệt chúng luôn để dân tộc Việt và đất nước Việt Nam được trường tồn. Không loại trừ được Formosa thì khó lòng giữ nước!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, February 15, 2017 0000 EST
1- Đoàn người đi kiện Formosa bị tấn công
2- Hành trình đi bộ khởi kiện Tập đoàn Formosa của người dân Nghệ An
3- Bản Lên tiếng về cách hành xử của nhà cầm quyền CSVN