Hãy quyết tâm chống Tàu xâm lăng

Kính mời quý bạn xem bài: Chiến lược đối ngoại cân bằng của Việt Nam by Mai Vân – RFI. Đăng ngày 11-02-2017 Sửa đổi ngày 11-02-2017 16:48.
biendong_reuters_2016_0.png
Việt Nam nằm ở tâm điểm cuộc tranh chấp Biển Đông. Reuters

Việt Nam muốn vẹn toàn biển đảo
Phải quyết tâm tinh xảo hải quân
Tàu ngầm tàu chiến canh tân
Phi cơ phi đạn rất cần mua thêm

Đất nước mình không nên phó thác
Để nước ngoài canh gác giùm mình
Ta cần huấn luyện tinh binh
Thủy Không Hải Lục chiến binh can trường

Hỡi thanh niên quê hương réo gọi
Giặc Bắc phương dỡ thói xâm lăng
Biển khơi chiếm cứ hung hăng
Đứng lên giữ nước đuổi phăng khựa Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 12, 2017 0000 EST
1- Sự cố trên không Mỹ-Trung: Lầu Năm Góc giảm nhẹ mức nghiêm trọng