Tàu củng cố đảo Phú Lâm

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc nâng cấp các cơ sở quân sự ở Hoàng Sa by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 09-02-2017 Sửa đổi ngày 09-02-2017 14:00.
woody-island-new-1-28-17
Ảnh vệ tinh chụp đảo Phú Lâm, Hoàng Sa ngày 28/01/2017(nguồn: https://amti.csis.org/paracels-beijings-other-buildup/)

Việt Nam tuyên bố chủ quyền
Cớ sao không cấm tàu thuyền Bắc phương
Dân ta chỉ có một đường
Lật bè cọng sản chủ trương theo Tàu
Toàn dân cả nước bên nhau
Nhờ Tòa Quốc Tế chận Tàu lấn ta
Ai người yêu nước yêu nhà
Xuất đầu lộ diện đứng ra dẫn đường
Việt Nam may sẽ còn phương
Vẹn toàn lãnh thổ quê hương trường tồn.

Lê Hải Bình lần nào cũng nói rằng Việt Nam có chủ quyền KHÔNG THỂ TRANH CÃI đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì Việt Nam sợ gì mà không đưa Tàu ra Tòa Án Quốc Tế để nhờ phân xử. Cho dẫu có thua cũng không mất mặt và không mang tội phản bội Tổ Quốc và Tiền Nhân đã đổ máu xương gầy dựng nên đất nước Việt như hôm nay. Hai chữ BÁN NƯỚC có thơm gì mà cả đảng CSVN muốn ôm lấy cho mình?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 10, 2017 1420 EST
1- TQ nâng cấp quân sự đảo tranh chấp Biển Đông

Advertisements