Phố Tàu Formosa

Kính mời quý bạn xem bài: Dự án nhà ở 100 triệu USD của Formosa gây bất an by Khánh An – VOA 08-02-2017.
do-an-do-thi-formosa
Dự án nhà ở 100 triệu USD của Formosa.

Đồng bào cả nước đứng lên
Biểu tình ngăn Hán xây nền chung cư
Tàu đang tàm thực từ từ
Kỳ Liên Hà Tĩnh sẽ như phố Tàu
Tương lai là lãnh địa Tàu
Là vùng tô giới của Tàu ở đây
Muốn đừng mất nước Việt này
Hãy cùng đứng dậy chia tay với Tàu
Dân Nam sát cánh bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 09, 2017 0110 EST