Cứng như thế nào?

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ rất cứng rắn đối với Trung Quốc ? by Trọng Nghĩa – RFI.Đăng ngày 09-02-2017 Sửa đổi ngày 09-02-2017 13:17

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis tới văn phòng thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tokyo, ngày 03/02/2017 REUTERS/Eugene Hoshiko/Pool

Đây là bộ trưởng quốc phòng
Lo về chinh chiến an lòng nhân dân
Biển Đông thật sự đang cần
Mỹ làm đối trọng để ngăn giặc Tàu
Nixon Mao đã thông nhau
Nên chi đồng ý biếu Tàu Hoàng Sa!
Bây giờ Mỹ đã ngộ ra
Bước đi lầm lạc Trường Sa mất rồi!
Hãy mau tỉnh ngủ đi thôi
Mai này mãi lộ khi rời Biển Đông
Mỹ Hàn Nhật Việt đồng lòng
Cùng ngăn giặc Hán canh phòng giao lưu
Hán nô Việt cọng như cừu
Đang từng bước một lầm mưu của Tàu
Miệng la ơi ới giặc Tàu!
Hết Huynh tới Trọng sang chầu Bắc Kinh
Mười lăm văn bản chình ình
Rõ ràng bán nước đáng khinh muôn đời
Đồng bào cả nước ai ơi!
Đứng lên gìn giữ biển khơi nước nhà
Không ai giữ nước giúp ta
Người Nam bảo vệ sơn hà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 09, 2017 1115 EST