Việt Nam hãy tự lo cho mình

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Trung Quốc hoan nghênh Mattis nhấn mạnh giải pháp ngoại giao by RFI. Đăng ngày 06-02-2017 Sửa đổi ngày 06-02-2017 16:06.
us-president-trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bộ Chỉ Huy Trung Tâm (CentCom), Florida ngày 06/02/2017. REUTERS/Carlos Barria

Quốc phòng lại nói ngoại giao
Hỏi còn ai để khai mào chiến tranh?
Ngoại giao xuống giọng yên lành
Không ai chủ ý biến thành bất an
Thế là lãnh thổ Việt Nam
Vào tay Tàu cọng muôn năm khó đòi
Bây giờ cần phải xét soi
Chủ quyền biển đảo nào nơi thuộc Tàu
Mấy thằng VC nhìn nhau
Không thằng nào dám kiện Tàu vì sao?
Đồng bào hãy lật chúng nhào
Mới mong nước khỏi rơi vào Bắc phương
Đứng lên vì nước yêu thương
Vì Dân Tộc Việt trước đường diệt vong.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, February 08, 2017 0000 EST
1- Giới chuyên gia cảnh báo về nguy cơ xung đột Mỹ – Trung
2- Tillerson: ‘Chấp nhận rủi ro’ để ngăn bất ổn Biển Đông