Formosa còn Việt Nam mất

Kính mời quý bạn xem bài: Cộng sản VN cống nạp thêm 19 ha đất cho Formosa by Bạn đọc Dân làm báo. 2/06/2017.
ha-tinh-thai-thu-phu
Hà Tỉnh Thái Thú Phủ

Khá khen cọng sản Việt Nam
Lại dâng thêm đất nước Nam cho Tàu
Dân tình bị hại còn đau
Chưa an cuộc sống lại đau mất nhà
Đứng lên chống lại Formosa
Không thì nước Việt thành ra của Tàu
Đồng bào hãy đứng lên mau
Chống Tàu cứu nước ngàn sau trường tồn
Đứng lên diệt cọng công đồn
Toàn dân thề quyết bảo tồn núi sông.

Công ty Formosa này là của Đài Loan, nhưng những người thực hiện các dự án trong công ty này lại từ một công ty của Tàu cọng. Như thế rõ ràng Tàu Đài Loan đang tiếp tay Tàu cọng thi hành hiệp ước Thành Đô. Đài Loan ngoác miệng đòi độc lập chỉ là giả hiệu. Ngày nào cọng sản Tàu biến mất và nước Tàu thành một nước tự do dân chủ thì Đài Loan cũng trở lại là một phần của Tàu. Ai tin Đài Loan sẽ độc lập như Singapore là không tưởng. Ngay cả Singapore cũng sẽ là cánh tay nối dài của đại Hán mà thôi.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 07, 2017 0000 EST