Tưởng Niệm Mậu Thân 1968

Kính mời quý bạn xem bài: Huế, Tôi và Mậu Thân – Quái Điểu Tiểu Đoàn 1 TQLC by MX Nguyễn Văn Phán Hồn Việt.
kydaiphuvanlau-1968
Kỳ đài Phu Văn Lâu sau Xuân Mậu Thân 1968.

Mỗi năm vào độ Tết về
Không riêng dân Huế nhớ về Mậu Thân
Tỉnh nào cũng có nạn nhân
Một mình xứ Huế những hơn năm ngàn
Bãi Dâu Gia Hội Phú Cam
Hố chôn tập thể thương tâm não lòng
Hận thù chi những dân thường
Đập đầu tay trói thãm thương đọa đày
Những người con Huế ra tay
Giết người dân Huế thế này hã chưa!
Tường Phan Xuân Hảo nhớ xưa
Bao giờ sám hối cho vừa lòng dân?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 05, 2017 1000 EST