Vênh váo với dân cúi đầu với giặc

lm-pvl
Công an dưới lốt côn an
Ngày đêm rình rập nhà dân chống Tàu
Tội này ghi mãi ngàn sau
Là đồ bán nước theo Tàu cầu vinh
Đứng lên chống bọn Ba Đình
Cam làm nô lệ Bắc Kinh muôn đời
Đồng bào cả nước ai ơi
Đứng lên dấn bước đáp lời núi sông
Còn không con cháu Lạc Hồng
Khi Tàu cai trị con Rồng cháu Tiên?
Toàn dân đoàn kết ba miền
Một lòng chống giữ Đất liền Biển khơi
Hy sinh quyết chiến con trời
Việt Nam không thể để rơi thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, February 04, 2017 0150 EST
1- Huế: Công an ngăn chặn Linh mục Phan Văn Lợi đi dự Thánh lễ đầu năm

www.vietnamexodus.info

Kính thưa Quý bà con,
Sáng hôm nay, ngày 02-02-2017 (mồng 6 Tết Dinh Dậu), lúc 8g30, linh mục Trần Văn Quý bạn tôi đến chở tôi đi tham dự một thánh lễ tại giáo xứ Tây Linh. Vừa ra khỏi cổng, có hai thanh niên trể nhào tới chặn ngay tôi lại, xô tôi vào nhà. Biết là đám công an hình sự canh giữ nhà tôi lâu nay (chúng chỉ tạm nghỉ từ mồng 1 đến mồng 5 Tết), tôi vẫn hỏi: “Sao lại chặn tôi?

View original post 269 more words