Mỹ Tàu xung đột ở Biển Đông?

Kính mời quý bạn xem bài: Cố vấn TT Trump từng dự báo chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông by VOA Tiếng Việt. 02.02.2017.
steve-bannon
Cố vấn Tòa Bạch Ốc Steve Bannon nói chuyện với Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, 31/1/2017.

Nước Mỹ nói đứng ngoài tranh chấp
Không cớ gì lại vấp chiến tranh
Tàu khôn luôn sẵn để dành
Con đường qua lại cho anh Hoa Kỳ

Nước Mỹ sẽ chỉ vì quyền lợi
Nếu thấy rằng có lợi khí dầu
Sẽ cùng Tàu cọng chia nhau
Việt Phi nhược tiểu về đâu lúc này

Không nên đợi chờ ngày mất nước
Hãy đứng lên vì nước dấn thân
Dẹp bè bán nước buôn dân
Cùng nhau chống giặc báo ân Vua Hùng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 02, 2017 2115 EST