Muộn Còn Hơn Không

Kính mời quý bạn xem bài: ‘Quá muộn’ để cản Trung Quốc chiếm đất biển Đông? by Lam Thủy – VOA. 01.02.2017.
tau-lieu-ninh-o-bien-dong-2
Máy bay chiến đấu J-15 từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận trong khu vực Biển Đông, ngày 2/1/2017.

Không quá muộn chống Tàu giữ nước
Khi yếu đành phải nuốt hờn căm
Dưỡng nuôi chí lớn muôn năm
Chờ cơ hội đến toàn dân phục thù

Toàn dân ơi! Đừng chờ đừng đợi
Hãy đứng lên kéo tới Ba Đình
Dẹp tan bọn Hán Chí Minh
Ngân Quang Trọng Phúc cầu vinh theo Tàu

Cứu Việt Nam ngàn sau tồn tại
Giống Lạc Hồng còn mãi đời đời
Đứng lên giữ nước người ơi
Xin đừng vô cảm muôn đời ăn năn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, February 01, 2017 2110 EST