Diệt Cọng Sản Cứu Nước

uocmotugoctoi-2-danlambao

Kính mời quý bạn xem bài: Phải làm gì chống lại tập đoàn csVN bán nước trước khi quá muộn by Lê Hải Lăng (Danlambao) – 1/30/2017.

Đồng bào ơi! Hãy đứng lên
Giữ cho Đất Nước vững bền muôn năm
Diệt bè bán nước quan tham
Trẻ già trai gái Bắc Nam chung lòng
Hy sinh bảo vệ núi sông
Rạng danh con cháu Lạc Hồng nước Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 31, 2017 2200 EST